VBmoi

Rss Feed

chuẩn mực kế toán (webketoan)

document  Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung
document  Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
document  Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình
document  Chuẩn mực số 4: Tài sản cố định vô hình
document  Chuẩn mực số 5: Bất động sản đầu tư
document  Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản
document  Chuẩn mực số 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
document  Chuẩn mực số 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
document  Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
document  Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh
document  Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác
document  Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng
document  Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay
document  Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
document  Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
document  Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm
document  Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính
document  Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
document  Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
document  Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
document  Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
document  Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan
document  Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
document  Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận
document  Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
document  Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu

Web chuyên ngành

Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Thuế

Chế độ thai sản khi đi làm sớm

Đăng lúc: Thứ hai - 22/04/2013 10:45 - Người đăng bài viết: KienPT Đã xem: 338 | Phản hồi: 1
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (yenubndsonduong@...) hiện là cán bộ công chức cấp xã, theo quy định mới bà Yến sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Nếu bà Yến có nguyện vọng đi làm trước 2 tháng thì có được hưởng lương của 2 tháng làm việc đó không?

Nguồn tin: ndhmoney.vn
Hot!

Ý kiến bạn đọc

Avata
KienPT - Đăng lúc: 22/04/2013 10:46
Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Theo khoản 1 Điều 157 Bộ Luật Lao động thì lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tại tiết b khoản 2 Điều 240 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực (trước ngày 1/5/2013), mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Tại Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động quy định trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 1/5/2013 mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 (thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 6 tháng).

Trường hợp người lao động đáp ứng đủ các điều kiện đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì được hưởng tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả và vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 
Tổng Cục Thuế

Tài khoản hạch toán QD 15


document Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
document Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh