Rss Feed

Đề nghị xuất lại hóa đơn đã xuất

Đăng lúc: Thứ hai - 14/10/2013 13:22 - Người đăng bài viết: KienPT Đã xem: 2112 | Phản hồi: 0
Hỏi:

T5/2013 Công ty em có bán hàng và xuất hoá đơn cho khách và bên em đã kê khai thuế. Nhưng cho tới ngày 17/07/2013 khách hàng mới phản hồi lại là do lỗi từ phía khách hàng hóa đơn về tới bộ phận kế toán chậm vì phía bên KH chốt sổ vào cuối tháng nên đề nghị công ty em xuất lại hóa đơn thay thế vào T7/2013. Em định xuất hóa đơn T7/2013 trên hóa đơn vẫn ghi tên hàng và giá trị như hóa đơn trước và em có ghi nội dung xuất thay thế hóa đơn số...ngày của T5 (hóa đơn này em không kê khai doanh thu T7 nũa đồng thời em làm biên bản giữa hai bên nói lý do.... Như vậy đã hợp lý chưa?
Khi báo cáo sử dụng hóa đơn quý thì em phải báo cáo hóa đơn này như
thế nào vì em không kê khai doanh thu của hóa đơn này?

Trả lời:

Công ty mua hàng của DN bạn có thể thực hiện việc kê khai, khấu trừ bổ sung hóa đơn từ tháng 5/2013 theo quy định tại tiết a, khoản 7, Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, TT 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 1 năm 2012 như sau:
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này (Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai sót về số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu)
Theo đó, DN bạn không cần hủy hóa đơn đã xuất trong tháng 5 và không cần xuất lại hóa đơn vào tháng 7.
Khi làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, DN bạn chỉ kê khai hóa đơn đã xuất trong tháng 5 như bình thường.

Nguồn tin: vtca.vn