Rss Feed

Những yêu cầu cơ bản của KTV nội bộ trong quá trình tương tác đối tượng kiểm toán

Đăng lúc: Thứ tư - 04/09/2013 23:05 - Người đăng bài viết: KienPT Đã xem: 2527 | Phản hồi: 0
·         Không trở nên quá thân thiện với nhân viên của các đơn vị khác trong công ty.
·         Phải luôn luôn thận trọng khi thảo luận với nhân viên của đối tượng kiểm toán.
·         Không bàn tán với các KTV mà không trực tiếp tham gia vào cuộc kiểm toán về công việc của đối tượng mà mình kiểm toán kể cả khi bàn tán không nhằm mục đích gì.
·         Không bàn về công việc hiện tại đang làm với nhân viên các phòng ban đang được kiểm toán, trừ trường hợp cần phải thu nhận thông tin.
·         Không bàn về một vụ việc của đối tượng kiểm toán ở nơi công cộng hoặc ở nơi mà nhân viên của Công ty có thể nghe thấy, thông tin có thể dễ dàng bị lọt ra ngoài từ những cuộc nói chuyện như vậy ở hội trường, nhà hàng, hay trên đường phố. PHÒNG KTNB và Công ty của  mình có thể phải chịu những thiệt hại khi cuộc nói chuyện bị nghe trộm; hơn thế nữa nó sẽ tạo ra một ấn tượng xấu đối với người nói chuyện và sau đó cũng sẽ gây ảnh hưởng cho PHÒNG KTNB.
·         Không thực hiện các giao dịch ngoài yêu cầu nghiệp vụ ở Công ty.
·         Không nhận tiền tạm ứng hoặc vay tiền của đối tượng kiểm toán.
·         Không gợi ý đối tượng kiểm toán tuyển dụng mình để thuyên chuyển về làm việc tại bộ phận của họ.
·         Không yêu cầu đối tượng kiểm toán cung cấp những ưu đãi cho mình, và nếu đối tượng kiểm toán tự đưa ra những ưu đãi đó thì cũng không được nhận.
·         Không nhận tiền của đối tượng kiểm toán và phải báo cáo ngay cho cấp trên trực tiếp về bất kể món quà biếu nào của đối tượng kiểm toán để xin ý kiến.
·         Không phục vụ đối tượng kiểm toán vì mục đích cá nhân.
·         Bất cứ khi nào có điều gì còn chưa rõ phải hỏi xin ý kiến cấp trên.
 
Phải xin phép cấp trên trực tiếp, hoặc người KTVNB chính chịu trách nhiệm một vụ việc:
·         Trước khi bàn bạc với nhân viên đối tượng kiểm toán về những vấn đề nghiệp vụ.
·         Trước khi đưa ra hoặc bàn với đối tượng kiểm toán hoặc nhân viên của đối tượng kiểm toán về bất kỳ báo cáo dự thảo nào hoặc những thông tin khác có liên quan đến kết quả công việc đã thực hiện.
·         Về những cản trở hoặc khó khăn bất thường mà KTVNB đó có thể gặp phải khi thu nhận những thông tin cần thiết từ đối tượng kiểm toán.
·         Về nhận xét hoặc biểu hiện của đối tượng kiểm toán hoặc đội ngũ nhân viên cấp cao của Công ty liên quan đến việc phê bình đối với PHÒNG KTNB hoặc đối với KTVNB được giao thực hiện công việc.
·         Về những quan sát để rút ra nhận xét rằng PHÒNG KTNB có thể làm cách nào để đóng góp  thêm các ý kiến tư vấn có giá trị cho đối tượng kiểm toán.

Nguồn tin: hoidaptaichinh.net
 
Tổng Cục Thuế

CHUẨM MỰC KIỂM TOÁN 2014

CM kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng...
CM kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán
CM kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động...
CM kiểm toán số 230: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
CM kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên...
CM kiểm toán số 250: Xem xét tính tuân thủ pháp luật...
CM kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản...
CM kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết...
CM kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo...
CM kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có...
CM kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch...
CM kiểm toán số 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán...
CM kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm...
CM kiểm toán số 450: Đánh giá các sai sót phát hiện...
CM kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán
CM kiểm toán số 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các...
CM kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài
CM kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư...
CM kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích
CM kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán
CM kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán...
CM kiểm toán số 550: Các bên liên quan
CM kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày...
CM kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
CM kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản
CM kiểm toán số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán...
CM kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia
CM kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và...
CM kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý...
CM kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và...
CM kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu...
CM kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài...
CM kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài...

Web chuyên ngành